RSS

Category Archives: การปลูกแบบไร้สารพิษ

ปลูกสตอเบอรี่เเบบไร้สารพิษ

   สตรอเบอรี่เป็นพืชหนึ่งที่มีโรค  แมลงและศัตรูพืชรบกวนมาก  นับตั้งแต่ระยะกล้าไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว  เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สารเคมีในการกำจัดเนื่องจากสะดวก  แต่ส่งผลกระทบสร้างปัญหามากมายตามมา  ดังนั้น  การป้องกันตั้งแต่ระยะแรกปลูกจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะโรคของสตรอเบอรี่บางโรคป้องกันได้ด้วยวิธีชีวภาพ

     อนันต์  ลอดแก้ว  เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่บ้านแม่งอน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  ได้เข้าร่วมโครงการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี   ซึ่งไม่ใช้สารเคมีในการ ป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชของศูนย์บริหารศัตรูพืช  จ.เชียงใหม่  ได้ให้รายละเอียดการปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพษว่า  เริ่มจากการเตรียมดิน  จะใส่ปูนขาว  3  กระสอบ  กระสอบละ  50  กก.  ในพื้นที่  1  ไร่  เพื่อปรับสภาพดินพร้อมไถดะ  ไถแปร  และผึ่งดินตากแดดไว้  2  สัปดาห์  เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช  หลังจากนั้นหว่านปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงในอัตรา  2-2.5  ตัน/ไร่  พร้อมไถพรวน  

เตรียมแปลงปลูกแบบยกร่องให้ฐานแปลงกว้าง  75  ซม.  สูง  20-30  ซม.   และมีสันแปลงเหลือกว้าง  50  ซม.  เว้นทางเดินระหว่างแปลง  30  ซม.  ใช้ใบตองตึงคลุมแปลงเพื่อช่วยรักษาความชื้นของดินและช่วยควบคุมวัชพืชบน แปลง  และป้องกันไม่ให้ผลสดเกิดเสียหายเนื่องจากสัมผัสกับดินโดยทำเป็นตับ   แต่ละตับยาวประมาณ  1  เมตร  มาคลุมทั้ง  2  ด้าน  และด้านบนของแปลงชิดกับต้นที่ปลูกเป็นแถว   จะมีที่ว่างระหว่างต้นสำหรับให้น้ำและปุ๋ยได้  แล้วใช้ไม้ตอกประกบตรงแนวยาวเพื่อยึดให้ใบตองตึงกับพื้นดิน

     นายอนันต์กล่าวว่า   การปลูกสตอรเบอรี่ที่แม่งอนนี้  ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว  30-40   ซม.  ระหว่างต้น  25-30  ซม.  ปลูกแบบสลับฟันปลา  โดยทั่วไปจะใช้ต้นไหลสำหรับปลูกประมาณ  10,800  ต้นต่อไร่  ก่อนปลูกเตรียมส่วนผสมเชื้อไตรโคเดอร์มา  3  กก.  กับปุ๋ยหมัก  1.5  กระสอบ  รำ  5  กก.  ใส่รองก้นหลุม  หลุมละประมาณ  20  กรัม  หรือ  2  ช้อนแกง  เพื่อป้องกันโรค  แมลง  และคอเน่า
     ไตรโคเดอร์มา  เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูง  เส้นใยมีผนังกั้นแบ่ง  มีประโยชน์ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวาง  ทั้งเชื้อราไตรโคเดอร์ที่เป็นเชื้อราชั้นสูงและชั้นต่ำ  โดยเชื้อไตรโคเดอร์มาจะยับยั้งและทำลายเส้นใยของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรค พืช  ทำให้ระบบรากพืชแข็งแรง  เร่งการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่  และช่วยเพิ่มความต้านทานโรคพืช

     ส่วนการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูสตรอเบอรี่  จะใช้เชื้อบิวเวอร์เรีย  ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นพวกเชื้อราทำลายแมลง  เช่น  แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยไฟ  ไรแดง  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไก่แจ้  และหนอนศัตรูพืช  โดยนำเชื้อบิวเวอร์เรีย  1  กก.  ผสมกับน้ำ  5  ลิตร  คนให้สปอร์หลุด  แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง  เติมน้ำผสมสารจับใบอีก  15  ลิตร  นำไปฉีดพ่น  นอกจากนี้ยังใช้สารหมักสมุนไพรจากข่า  ตะไคร้หอม  พริกขี้หนู  บอระเพ็ด  และสะเดา  ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วย  โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

     การเพิ่มผลผลิตสตรอเบอรี่จะใช้ฮอร์โมนจากธรรมชาติ  โดยใช้ยอดไหลสตรอเบอรี่ประมาณ  2  กำมือ  ฟักผักกาด  4  หัว  นำมาปั่นให้ละเอียดผสมน้ำมะพร้าว  3  ลูก  จากนั้นนำไปฉีดพ่นในอัตราส่วน  30  ซีซีต่อน้ำ  20  ลิตร  ทุก  5  วัน  เพื่อเร่งการติดดอก  สามารถยึดข้อ  ข้อเหนียว  ก้านใหญ่  และให้ดอกใหญ่  ผลดก  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่มีประสิทธิภาพ

     นางยลวิไล   ประสมสุข  ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  เขต  6  จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า  การปลูกสตรอเบอรี่ปัจจุบันทำให้ปลอดสารเคมีได้   ผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   ซึ่งผลผลิตของคุณอนันต์  ลอดแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์ในหลวง  ระหว่างวันที่  1-10  ธค.51  ซึ่งการผลิตสตรอเบอรี่โดยใช้ชีววิธิสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว  ประหยัด  ไม่ต้องซื้อ/จ้างคน  ช่วยให้ธรรมชาติสมดุล  ไม่มีศัตรูพืชระบาดและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ  ผู้ที่สนใจผลิตสตรอเบอรี่ด้วยวิธีนี้ติดต่อ  คุณอนันต์  ลอดแก้ว  ได้ที่  150  หมู่  11  ต.แม่งอน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  โทร.08-7050-9436.

 

Advertisements